send mailhome
     Latviski Russian Eesti Litvoski

JAUNUMIATSAUKSMES UN ATBILDESSfēras izlietojumsPriekšrocībasDarbības principsJautājumi un atbildesSERTIFIKĀTIFotogalerija
Ekspress
pasūtījums
Izvēlieties modeli
Vārds, Uzvārds:
Tālruņa numurs:
 

Mūsu draugi:

      Publikācijas Visas ziņas
 

Enerģijas sadale

Zonētā jeb lokalizētā apsilde

Izmantojot infrasarkano staru sildītāju „UFO”, vienas un tās pašas telpas dažādās zonās var uzturēt atšķirīgas temperatūras. Principā, nebūt nav nepieciešams, lai visās telpas daļās temperatūra būtu vienāda. No siltuma komforta viedokļa, dažādu darbu veikšanai ir nepieciešamas atšķirīgas temperatūras. Zonēto apsildi var salīdzināt ar zonēto apgaismojumu: parasti visvairāk gaismas un siltuma ir nepieciešams tiešā darba vietas tuvumā.

Jebkurā gadījumā tādu neizmantojamo laukumu, kādi ir griesti un sienu augšējās robežas, sildīšana, ir pilnīgi bezjēdzīga.

Sīkāk šī situācija atspoguļota 1. zīm., kurā parādīta siltuma plūsmu sadalīšanās telpā, izmantojot dažāda veida sildītājus. Sniegtajā shēmā redzams, ka parastie konvekcijas tipa sildītāji lielu daļu enerģijas izlieto telpas augšdaļas sildīšanai, tajā pašā laikā „UFO” sildītājs ļauj īstenot zonēto apsildi. Tādējādi sildītājs „UFO” nepatērē enerģiju neizmantojamās telpas platības sildīšanai.

1. zīm. Siltuma plūsmu sadalījums telpā, izmantojot dažādus sildītāju veidus.

Praktiski visos gadījumos īstenībā nepieciešama objektu sildīšana ne vairāk kā 2 metru augstumā, tādēļ starpība starp nepieciešamajām apsildes zonām un kopējo telpas platību uzskatāma par siltuma un elektroenerģijas ekonomiju. Sildītāji „UFO” spēj īstenot šādu lokalizēto zonēto apsildi, tādējādi, būtiski samazināt enerģijas patēriņu, nekaitējot komfortam.

Līdz minimumam samazinās temperatūras atšķirības pie grīdas un griestiem

Izmantojot tradicionālās konvekcijas tipa apkures sistēmas, veidojas ievērojama temperatūru starpība telpas apakšējā un augšējā daļā (esam taču pieraduši domāt, ka, jo tuvāk griestiem atrodamies, jo augstāka ir gaisa temperatūra, un citādi nemaz nevar būt). Tas labi redzams 4. zīm. Pieņemsim, ja grīdas tuvumā gaisa temperatūra ir 18°С, tad 10 m augstumā tā būs apmēram 35°С. Taču sildītāji „UFO” ļauj izvairīties no šādas neracionālas temperatūras sadales atkarībā no augstuma, jo tie vārda tiešākajā nozīmē nesilda gaisu, bet gan virza siltumu uz virsmām un priekšmetiem, pret kuriem vērsta to gaisma. Šajā gadījumā, protams, būtiski samazinās starptelpas (gaisa) nelietderīgā sildīšana. Temperatūras starpība starp grīdu un griestiem samazinās, līdz ar to rodas iespēja samazināt telpas vispārējo temperatūru, vienlaikus palielinot „sajūtamo” temperatūru. Izmantojot infrasarkano staru sildītājus, temperatūras starpība starp grīdu un griestiem (°С/m) ir neliela un svārstās apmēram ±0,4 °С/m (pie nosacījuma, ka telpā nav piespiedu gaisa plūsmas). Izmantojot telpu apsildīšanai siltuma ventilatorus vai konvektorus, šīs starpība būs ievērojami lielāka un veidos attiecīgi ±2,5°С/m un ±1,7°С/m.

2. zīm. Siltuma sadale starp grīdu un griestiem, izmantojot apsildīšanai konvekcijas un infrasarkano staru sildītājus.

Sīkāk gaisa temperatūru starpību, atkarībā no telpas augstuma, var aplūkot 3. zīm., turklāt salīdzināšanai izmantoti konvekcijas tipa sildītāji un „UFO”.

3. zīm. Telpas gaisa temperatūras atkarība no tās augstuma:

1 – virzot „UFO” starus tieši uz priekšmetiem;
2 – vienmērīgi sadalot „UFO” starus pa visu telpu;
3 – lietojot konvekcijas tipa sildītāju.

Attēlotajā grafikā redzams, ka izmantojot konvekcijas tipa sildītāju (3. līnija), vislabāk apsildās griesti un telpas augšējā daļa. Izmantojot infrasarkanos gaismas sildītājus „UFO”, situācija radiālāki mainās, jo pirmkārt tiek sildīti telpā esošie priekšmeti un tikai pēc tam pati telpa (1. un 2. līnija). Tādējādi būtiski samazinās telpas apsildīšanai izmantojamā siltuma enerģija un, rezultātā, samazinās nepieciešamās elektroenerģijas patēriņš.

Jāpiemin arī, ka visos turpmākajos, ar infrasarkanajiem sildītājiem „UFO” saistītajos aprēķinos aplūkota vidējā telpas gaisa temperatūras atkarība no tās augstuma.

Šī atkarība aprēķināta, pamatojoties uz vidējo 1. un 2. līnijas rādītāju. Otra būtiskā problēma, salīdzinot dažāda tipa apkures sistēmas, ir telpas siltumizolācija. Mūsu gadījumā par siltumizolāciju uzskatīsim to faktoru, kuri novērš siltuma izplūšanu no apsildāmās telpas, kopumu. Šādi faktori ir celtniecības materiālu veids un izmērs, telpas hermētiskums, tās atrašanās vieta, konstrukcijas īpatnības u.c. Jo augstāks ir telpas siltumizolācijas līmenis, jo vieglāk to būs apsildīt un otrādi, jo siltumizolācijas līmenis zemāks, jo grūtāk veikt apsildīšanu.

1. tabula.
Gaismas sildītāju „UFO” salīdzinājums ar konvekcijas tipa sildītājiemPiezīmes:

1. Par ārējo atmosfēras temperatūru pieņemt uzskatīt  0°C, par iekšējo temperatūru pieņemti + 20°C.

2. Pieņemtais griestu augstums ir 3 metri.

1. tabulā sniegti siltuma kaloriju rādītāji, kurus dažādi siltuma avoti patērē dažādu apsildāmās telpas daļu apkurei. Sniegtie rādītāji liek secināt, ka aplūkojot lokalizēto apsildes variantu (apsildāmā platība ir mazāka par telpas platību), konvekcijas tipa sildītāji vispār nav šim mērķim izmantojami. Tādēļ attiecīgajā tabulas ailē ievilkta svītra. Tas pats sakāms par atklātām un daļēji slēgtām platībām. Tradicionālās apkures sistēmas šādos gadījumos ir maz efektīvas un būtībā nevar būt pielīdzinātas sildītājiem "UFO". Gadījumos, kad nepieciešama visas telpas apsilde, infrasarkanie gaismas sildītāji „UFO” ļauj būtiski ietaupīt enerģiju. Piemēram, Aplūkojot telpas Maskavā, redzams, ka lielākā daļa dzīvojamo un ražošanas telpu ir uzskatāmas par 1. pakāpes telpām ar zemu siltumizolācijas līmeni. Tātad, šādās telpās gaismas sildītāji „UFO” ir par 43% efektīvāki, nekā tradicionālie sildītāji. Turpretī aplūkojot telpas, kurām nav siltumizolācijas, redzams, ka „UFO” efektivitāte sasniedz 82% salīdzinājumā ar konvekcijas tipa sildītājiem. Tādējādi, apsildes sistēma, kurā izmantoti gaismas sildītāji „UFO”, telpās ar zemu siltumizolācijas līmeni pēc visiem parametriem pārspēj tradicionālās apkures sistēmas.

 

IZDRUKĀT